Com funcionem? Aspectes tècnics...

·         Assaigs: tots el dimecres, de 21h30 a 24h

·         Lloc d'assaig: a la nostra seu social, a la Sagrada Família (C/ Provença 450 - Local Parroquial)

·         Assaigs extres: tres caps de setmana al curs (un cada trimestre); de dissabte a la tarda a diumenge al migdia

·         Inscripció: No n'hi ha, però si que es preveu un temps de prova, uns dos mesos aproximadament.

·         Quota bimensual:

·         Concerts anuals "obligats": Concert de Nadal i concert de final de curs.

·         Participació parroquial: participació a tres celebracions anuals (Sta. Cecília, La Sagrada Família i Festa Major del Barri)

Què es demana?

·         Assistència continuada als assaigs

·         Puntualitat als assaigs i trobades

·         Participació a les activitats organitzades (concerts, assaigs extres....)

·         Conservació del material propietat de la coral (partitures, llapis, carpetes,...)

·         Participació activa en l’organització d’activitats

·         Avisar en cas de no poder assistir en algun assaig o activitat

·         Pagament de les quotes establertes per l’Assemblea General

·         Compromís d’estudi, en la mesura i coneixements personals, del programa musical

·         Participació com a membre de l’Associació a l’Assamblea General de principi de curs

·         Fer propaganda de la nostra coral per portar nous membres

Requisits per a noves incorporacions:

·         Mïnims coneixements de música o disponibilitat per a realitzar algun curs bàsic de solfeig

·         Il·lusió i interès en la participació

·         Compromís